Novosti

 

24.04.2019. Raspoloživa mentorstva za šk. god. 2018/2019

Na sledećem [linku] možete videti broj mentorstava po nastavnicima za školsku 2018/2019 godinu.

Mentor master rada za module Informacioni sistemi i ISiT Menadžment može biti ISKLJUČIVO nastavnik Katedre za informacione sisteme: [Spisak mentora IS i ISiT Menadžment]

Napomena: Svaki nastavnik može da bude mentor za najviše 15 radova u toku školske 2018/2019 godine.


26.10.2017. Prezentacija izbornih predmeta

Prezentacije izbornih predmeta, održanih 25.10.2017. možete preuzeti na sledećem linku: [Prezentacije izbornih predmeta]


12.10.2016.Izborni predmeti po modulima

Lista izbornih predmeta modula Informacioni sistemi: [Izborni IS]

Lista izbornih predmeta modula Informacione tehnologije:[Izborni IT]

Lista izbornih predmeta modula ISiT menadžment:[Izborni ISiT Men]

Lista izbornih predmeta modula Poslovna inteligencija:[Izborni PI]


Opšte informacije

 

08.12.2014.Predmeti studijskog programa

Spisak predmeta studijskog programa, po studijskim grupama, možete pronaæi na sledeæem linku:
[Spisak predmeta]


06.06.2013. Važna preporuka

Preporuka studentima je da polože ispite i prijave temu za master rad pre letnje pauze, kako bi bili u moguænosti da u zakonskom roku, bez obnove godine, završe izradu master rada.


06.06.2013. Način izrade master rada

Izrada master rada traje 1 semestar (3 meseca).