Novosti

 

27.08.2018. Raspoloživa mentorstva za šk. god. 2017/2018

Na sledećem linku možete videti preostali broj mentorstava po nastavnicima za školsku godinu 2017/2018
[Raspoloziva mentorstva]

Mentor master rada može biti ISKLJUČIVO nastavnik sa neke od tri Studijske grupe: Informacioni sistemi, Informacione tehnologije i Poslovna inteligencija.

Napomena: Preostali broj mentorstava pokazuje na koliko još radova svaki nastavnik može da bude mentor u toku školske godine 2017/2018.


26.10.2017. Prezentacija izbornih predmeta

Prezentacije izbornih predmeta, održanih 25.10.2017. možete preuzeti na sledećem linku: [Prezentacije izbornih predmeta]


27.09.2017. Raspoloživa mentorstva za šk. god. 2016/2017 (od 01.11.2016 - 31.10.2017.)

Na sledećem linku možete videti preostali broj mentorstava po nastavnicima za školsku godinu 2016/2017
[Raspoloziva mentorstva]

Mentor master rada može biti ISKLJUČIVO nastavnik sa neke od tri Studijske grupe: Informacioni sistemi, Informacione tehnologije i Poslovna inteligencija.

Napomena: Preostali broj mentorstava pokazuje na koliko još radova svaki nastavnik može da bude mentor u toku školske godine 2016/2017 (od 01.11.2016 - 31.10.2017.).


12.10.2016.Okvirni raspored nastave

Okvirni raspored nastave za školsku 2016/17. god: [Integralni raspored]


12.10.2016.Izborni predmeti po modulima

Lista izbornih predmeta modula Informacioni sistemi: [Izborni IS]

Lista izbornih predmeta modula Informacione tehnologije:[Izborni IT]

Lista izbornih predmeta modula ISiT menadžment:[Izborni ISiT Men]

Lista izbornih predmeta modula Poslovna inteligencija:[Izborni PI]


Opšte informacije

 

08.12.2014.Predmeti studijskog programa

Spisak predmeta studijskog programa, po studijskim grupama, možete pronaći na sledećem linku:
[Spisak predmeta]


06.06.2013. Važna preporuka

Preporuka studentima je da polože ispite i prijave temu za master rad pre letnje pauze, kako bi bili u mogućnosti da u zakonskom roku, bez obnove godine, završe izradu master rada.


06.06.2013. Način izrade master rada

Izrada master rada traje 1 semestar (3 meseca).